bublina bublina bublina

Individuálne doučovanie

Ak vnímate, že Vaše dieťa potrebuje pomôcť zvládnuť učivo z anglického jazyka, slovenského jazyka alebo matematiky navrhujeme využiť ponuku individuálneho doučovania.
čo sa budeme učiť
  • na hodinách sa budeme venovať preberaniu učiva v škole
  • písaniu a precvičovaniu úloh
  • zameriame sa na najproblematickejšie oblasti a trpezlivo ich vysvetlíme
  • prispôsobíme sa potrebám dieťaťa a doučíme všetko potrebné
Dĺžka trvania doučovania: Doučovanie bude prebiehať 1 x do týždňa (60 min) alebo v prípade záujmu aj 2 x do týždňa.
Termín doučovania: Termín si vyberáte sami podľa Vašich časových možností a my ho zladíme s našimi lektormi.
Cena

Cena 1 hodiny (60 min): 12 €

Ak máte kamaráta/ov s rovnakými problémami a medzerami, môžete si vybrať aj skupinové doučovanie. V prípade 2 alebo 3 troch študentov je cena 8 €/hod/študent.

Prihlasovací formulár

Rodič
Žiak
Individuálne doučovanie
Súhlas so spracovaním osobných údajov *

Zaškrtnutím tohto políčka a odoslaním svojich kontaktných údajov súhlasím so Spracovaním osobných údajov a dávam súhlas s použitím mojich osobných údajov, ako je uvedené v Zásadách osobných údajov.