bublina bublina bublina

Anglický jazyk

Termín maturity z anglického jazyka sa nezadržateľne blíži. Jej písomná forma sa uskutoční už 18.marca 2020, ústna časť bude prebiehať v čase od 18.mája do 5.júna. Máte z toho obavy? Nebojte, s nami to zvládnete!
čo sa budeme učiť
  • Prvá časť kurzu je zameraná na externú časť maturity
  • Prejdeme si minuloročné testy
  • Overíme schopnosť počúvania s porozumením
  • Vysvetlíme gramatiku
  • Precvičíme lexiku (používanie jazyka)
  • Zameriame sa aj na čítanie textov s porozumením
  • V druhej časti kurzu sa budeme venovať všetkým témam na ústnu skúšku
dĺžka trvania kurzu Kurz bude prebiehať 15 týždňov od 3.2.2020 do 13.5.2020 a to 2 x do týždňa/ 60 min (učí sa aj počas jarných prázdnin).
  • PONDELOK a STREDAod 16:00 do 17:00 úroveň B1
  • PONDELOK a STREDAod 17:15 do 18:15 úroveň B2
Lektor

PaeDr. Ivana Bršťanská

Cena kurzu

290 € (29x 60 min)

Možnosť platenia za kurz mesačne

Prihlasovací formulár

Rodič
Žiak
Kurz
Súhlas so spracovaním osobných údajov *

Zaškrtnutím tohto políčka a odoslaním svojich kontaktných údajov súhlasím so Spracovaním osobných údajov a dávam súhlas s použitím mojich osobných údajov, ako je uvedené v Zásadách osobných údajov.