bublina bublina bublina bublina bublina
lektor
Ing. Mária Wienerová Riaditeľka centra
"Kvalitné vzdelanie detí je naša budúcnosť"

Posledných 20 rokov som pôsobila ako riaditeľka športového gymnázia na Rosinskej ceste. Môžem sa pochváliť úspešnými absolventami ako Peter Sagan, Martin Dúbravka, Peter Pekarík, atď. Svoje dlhoročné skúsenosti by som naďalej rada zúročila v oblasti vzdelávania mládeže. Dôvod, prečo som sa zamerala najmä na doučovanie predmetov a príprave na maturitné skúšky, je zvýšený dopyt rodičov a detí po takýchto službách v Žiline. Naši skúsení lektori sú pripavení pomôcť deťom odhaliť problémy vo výučbe a pracovať na ich odstránení, pripraviť ich na maturitné skúšky, úlohy alebo záverečné písomky. Prispôsobia sa individuálnym potrebám dieťaťa, pomôžu k zvýšeniu motívacie učiť sa a tým dosiahnúť svoje ciele.

Naši lektori

lektor
Mgr. Barbora Krkošková Wienerová

Office manager, lektorka anglického jazyka

Absolventka bilingválneho gymnázia v Sučanoch a odboru európskych štúdií a medzinárodných vzťahov na Univerzite Komenského sa venuje doučovaniu angličtiny a lektorstvu už 15 rokov. Pod palcom má fungovanie centra, komunikáciu s letktormi a rodičmi, príhlašky do kurzov a Vaše deti bude doučovať angličtinu.

lektor
Mgr. Gabriela Pažická

Dlhoročná a skúsená učiteľka slovenského jazyka a literatúry vedie skupinové prípravné kurzy na maturitu. Spod jej rúk vyšli už stovky úspešných maturantov. So svojimi žiakmi sa zúčastňuje Krajských olympiád, učenie ju stále baví a snaží sa bojovať s klesajúcim záujmom ľudí o čítanie.

lektor
PaedDr. Ivana Bršťáková

Vyštudovaná pedagogička anglického jazyka sa vo svojej práci venuje hlavne príprave študentov na maturity. Zo svojej iniciatívy publikuje a vyhotovuje pracovné zošity pre svojich žiakov, organizuje medzinárodné testovanie Best in English, spolupracuje so zahraničnými lektormi a univerzitou v Oxforde na medzinárodnom testovaní pri tvorbe nového Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky.

lektor
Michal Vojtek

Michal nie je tak úplne učiteľ. Doučovaniu matematiky sa venuje 10 rokov a sústredí sa hlavne na druhý stupeň ZŠ (príprava na Testovanie 9 a prijímačky na SŠ). Na hodinách zdieľa svoju lásku k matematike a spolu so študentami sa snaží hľadať spôsoby ako si poradiť s každým príkladom.

lektor
Mgr. Beáta Ďurišová

Matematika je Beatinou vášňou a záľubou už od základnej školy. Aj keď mnohým to príde neuveriteľné, ona považuje matematiku za fascinujúcu a dokonalú. Vyštudovala odbor Aplikovaná matematika na Žilinskej univerzite a doučovaniu sa venuje už 15 rokov.

lektor
Monika Filová

Pani Filová je skúsená učiteľka slovenského jazyka a literatúry na základnej škole. Svojím entuziazmom dokáže deti nadchnúť a motivovať na lepšie výsledky a nájsť si vzťah k nášmu materinskému jazyku. Je vždy usmiata s dobrou náladou, ale vzbudzuje aj rešpekt.

lektor
Mgr. Jana Ballayová

Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov, konkrétne matematiky a biológie je našou novou posilou v tíme. Študovala na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave a učí už 26 rokov obidva predmety. Pravidelne pripravuje žiakov na Testovanie 5 a 9 a tiež doučuje žiakov základných a stredných škôl pri rôznych príležitostiach.