bublina bublina bublina

Doučovacie a vzdelávacie centrum BUBLINA

Doučovacie a vzdelávacie centrum Bublina je prvé svojho druhu v Žiline a zároveň prvá jazyková škola na sídlisku Vlčince. Naše dlhoročné skúsenosti v školstve a so vzdelávaním mládeže nás utvrdili v tom, že individuálny prístup k deťom je najefektívnejšia metóda, ako pomôcť deťom uspieť ako v škole, tak aj v živote. Ponúkame individuálne doučovanie žiakov ZŠ a SŠ z predmetov ako slovenčina, matematika, angličtina, prípadne iné.

Pripravíme Vaše deti na Testovanie 9 alebo na maturitné skúšky, precvičíme si domáce úlohy zo školy, pomôžeme prekonať prekážky v učení, zameriame sa na najproblematickejšie oblasti z daného predmetu. Zároveň Vám ponúkame jazykové kurzy z angličtiny pre žiakov, mládež, ale aj pre večných začiatočníkov. Kontaktujte nás a my pre Vás a Vaše deti nájdeme najvhodnejší kurz alebo doučovanie z ponúkaných predmetov.

Ing. Mária Wienerová, riaditeľka centra

ikona knih Individuálny prístup
ikona dokumentu Efektívna výučba
ikona ziarovky Skúsený
tím
chlapec
trieda
dvere